دنیــــا جیگولــــی مــن

Image result for ‫سینگل فور اور‬‎

Image result for ‫سینگل فور اور‬‎

 

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 8:22 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

ه بادمجون با یه هلو ازدواج میکنه 
.

.

.

.
لابد اومدی ببینی بچشون چی درمیاد نه؟!


آخه مگه بادمجون هم ازدواج میکنه؟! 

 گیرم که بادمجون ازدواج هم بکنه،بنظرت هلو به این قشنگی قبول میکنه زن این سیاه نکبت بشه؟؟ 
.

.
بله از اتاق فرمان اشاره ميكنن چون شوهر كمه.. هلو قبول كرده بچه شونم هلمجون شده
  

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 7:48 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 7:43 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

 

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺮﺍ ﻻی ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﺕ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺖ؟؟


واسه ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﭘُﺮ کنی.

 

.

.

.


عجب ﺣﺮﻑ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺯدم...


ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮﺩ 


ﻣﻦ برﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﻢ


ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺭد گرفت

 

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 7:40 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 7:39 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 7:30 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 7:29 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

خیلیا اعتراض کردن چرا پست عاشقانه نمیزاری

سلام، 

نرو.


 

 

 

اینم یه پست عاشقانه...


خدا شاهده بیشتر از این در توانم نبود!

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 7:25 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

خانم در حال تماشای تلویزیون:


نه تو رو خدا نکشش حقش نیست بمیره... :(


شوهرش: ای بابا چرا الکی خودتو اذیت میکنی؟ اون که صداتو نمیشنوه دیوونه هستین شما زنا
.
.
.
.
.
همون شب،همون آقا:


پاس بده الاغ،پااااااااااااااس

 

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 7:20 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

خودکشی جوان 22 ساله در اصفهان

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

خخخ دروغ گفتم

 

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 7:14 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

 

 

عشقم 


نفسم 


عمرم 


جیگرم 


عسلم 


ماهم 
.

.
تازه با نمکم هستم 
.


خدا حفظم کنه... 
.

.
کپی نکنیدااااااااا 


اینااااااا صفات منه . . .

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 7:7 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

 

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟؟
یا بزنم لهت کنم

فقط یه بار دیگه رد میشم خوب دقت کن...!!!   

 
 
نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 6:55 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

 

 من عاشق בخترونگی هــامم ♥️ 


 

 عاشق این בنیای صورتیم ♥️ 


  
 عاشق בغـבغهـ هــای בخترونم ♥️ 

 

   ست ڪرבن تاپ و בامنام ♥️ 

  

 گشتن تو صـב تا مغازهـ و خریـב از هــمون اولی ♥️ 
  

 جیغ هــای بنفش از تهـ בل توی ترن شهــر بازی ♥️ 
  

 چیـבن لاڪای رنگ و وارنگم ♥️ 
  

 بهــم ریختننشون و باز בوبارهـ چیـבنشون ♥️ 
  

 בور هــمی با בخترای فامیل ♥️ 
  

 پچ پچ هــای בر گوشیمونو و یهــو بلنـב خنـבیـבن ♥️ 
  

 حرفهــای בخترونهـ و فحش هــای پاستوریزهـ نثار مخاطب خاص ڪرבن♥️ 
  

 ڪلڪسیون ساختن از رژلبای رنگارنگم♥️ 
  

 سر گذاشتن روی شونهـ ی בوستمو هــای هــای گریهـ ڪرבن ♥️ 
  

 لوس شـבنام واسهـ بابایی ♥️ 

  
 قهــر ڪرבنام با مامان خانوم ♥️ 
  

 گریهـ هــای از تهـ בل موقع آهــنگ گوش בاـבن یا رمان خونـבن ♥️ 
  

 בفاع هــای با چنگ و בنـבونم از معصومیت و تنهــایی ♥️ 
  

 من בخترونگی هــامو با هــیچی عوض نمیڪنم ♥️ 
  

 نهـ با تماشای فوتبال از تو ورزشگاهـ ♥️ 
  

 نهـ با آزاـב بوבنا و گشت زבنای نصفهـ شبا ♥️ 
  

 نهـ با בغـבغهـ هــای سیگار ڪشیـבن تو پیاـבهـ روهــای شهــرم ♥️ 
  

 نهـ با...هــیچهــ, هــیچی♥️ 
  

 בنیای בخترونم رو فقط یهـ בختر میتونهـ لمس ڪنهــ♥️

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 6:52 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫پرنسس بابامم‬‎

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 5:14 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫پرنسس بابامم‬‎

نوشته شده در دو شنبه 17 آبان 1395ساعت 5:12 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫دخی روانی تخس‬‎

 

Image result for ‫دخی روانی تخس‬‎

 

 

Image result for ‫دخی روانی تخس‬‎

 

Image result for ‫دخی روانی تخس‬‎

Image result for ‫دخی روانی تخس‬‎

 

Image result for ‫دخی روانی تخس‬‎

 

Image result for ‫دخی روانی تخس‬‎

Image result for ‫دخی روانی تخس‬‎Image result for ‫دخی روانی تخس‬‎

 

 

 

 

امشبــــ یهویــی ب ســرم زد پست عشقــــولی بذارم...

( بی منظـــور)خخخخ

نوشته شده در یک شنبه 16 آبان 1395ساعت 8:43 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر دختر یعنی موهای بلند که همیشه بوی شامپو بده

دختر
یعنی
موهای بلند که همیشه بوی شامپو بده

 

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 7:25 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫پرنسس بابامم‬‎

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 6:24 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫پرنسس بابامم‬‎

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 6:7 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫پرنسس بابامم‬‎

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 4:40 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫پرنسس بابامم‬‎

 

Image result for ‫پرنسس بابامم‬‎

 

 

 

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 4:29 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

x1.gif

 

چهــ حالی میـــــــــــــــــدع

دنیـــــــــــا عاشقتـــــــــــم

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 4:21 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫دخی شاخ‬‎

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 4:17 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫دخی شاخ‬‎

 

خدایـــــــــآ بهـــ اینـــآ یه رل بــدع...دارع جامعهـــ رو خرابـــ میکنعـــ

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 4:8 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

 

 

درســـــــــــتهـــــ کســــــــــیــــــ رو نَــــــــداریــــــم کِع بِمــــــــــون بِگه 


(((شـــــــبـــــــ بِـــــــخیــــــر عشـــــ♥قـــــــــم )))


وَلـــــــــــــــــی یِکــــــــــــــــــــی رو داریـــــــــم 


بــــــــــــه اِســـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــ♥♥♥♥ـــــــــــــــــــــــــــــــادر


که میــــــــگـــه ::


بگـــــــــــــــــــــــــیر بکـــــــــــپ دخدره 


خــــــــــــــــــستــــــــــــــــه نشــــــــــــــــــــدی بس پــــــــای اونـــــ لامصـــــــــــــب بــــــــــــــودیـــــــ؟؟!؟!؟!؟!؟

 

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 9:57 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

 

 

دیگــه وقتش رسید مخـــاطب خاصمو بهتـــون مـــعرفی کنمـــ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هـــه….. ؟
مـــــن!….؟
مـــخاطب خـــاص!؟
بــرو خجالت بکش یه نگا بـه چهــره پاک و معصومم بکنـــ
به من میخوره اخهـــ :-|

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 9:56 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

 

خودتون رو اماده کنیــــــــــــــدمهر شده

 

 

 

Image result for ‫دخی با لواشک‬‎

Image result for ‫دخی با لواشک‬‎

 

Image result for ‫دخی با لواشک‬‎

 

Image result for ‫دخی با لواشک‬‎

 

 

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 9:46 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

دختــــری کـــه اول صبــــح بـــه زور از خـــواب بــــُلَند میشـــه...

هَـــپَل و ژولیـــــده، با لباســــای نـــازک و بـــه هــَر طَــرف کـــش اومـــَده،

بــا چــشـــمــای نــیـــمـه بــــاز و نیــــمه بَســـتـه،

بـــا پـــاهـــای بـــِرَهنـــه روی ســــرامیــــک،

کــه داره میــــگرده دنبــــال دستـــشـــویــی و زیـــر لَب غـــُر میـــزَنــَه...

بــَغــــَل کــــردَنــــی تــــَریـــن مــــوجـــود دنیـــاســــ !

 

حـــتـــی در بعضــــی منـــابــِع ذکــــر شـــده کــه میشــــه براش مُــــــرد...!

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 9:27 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫دخیی تخس‬‎

Image result for ‫دخیی تخس‬‎

 

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 8:19 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫عکس های مینیون ها‬‎

نوشته شده در پنج شنبه 13 آبان 1395ساعت 8:10 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

پیغام:

بهـــ وبــ مـن خــش اومـدی××امیــوارمـ خوشــتــ بیـــاد گـــوگــولــی.

راست کلید

تصویر:

پیام: زیبا:

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥آيكونهاي زيباساز میس لاو♥ ​​

 ♥آيكونهاي زيباساز میس لاو♥ ​​

 ♥آيكونهاي زيباساز میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

عنوان: ابزار وبلاگ نويسي
عکس ها:

کد جمع کردن گوشه ها و چرخش کامل عکس

موس:

دریافتـــ کد موُس برآی وِبلآگکـ ـُ ـد هـ ـ ـآیِ قـ ـ ـآلِـ ـِ ـب

صفحه: صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد