دنیــــا جیگولــــی مــن

http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/4/25/20/1461599344325113.jpg

نوشته شده در دو شنبه 8 آذر 1395ساعت 4:9 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺑﺎﺷﻦ... ﭘﺴﺮ : ﺍﻟﻮ ﻋﻮﺿﯽ؟ ﺩﺧﺘﺮ : ﺳﻼ‌ﻡ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﭘﺴﺮ : ...

ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺑﺎﺷﻦ...


ﭘﺴﺮ : ﺍﻟﻮ ﻋﻮﺿﯽ؟


ﺩﺧﺘﺮ : ﺳﻼ‌ﻡ ﮐﺜﺎﻓﺖ


ﭘﺴﺮ : ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺞ ﻭ ﮐﻮﻟﻪ ﯼ ﻣﻦ؟


ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻋﺸﻘﻢ...ﺧﻮﺑﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ؟


ﭘﺴﺮ : ﺧـــﺮ ﻧﻔﻬﻢ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ﻣﯿﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ؟ ﺷﯿﻄﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ


 ﺑﺰﻧﻢ ﺷﻞ ﻭ ﭘﻠﺶ ﮐﻨﻢ ﻫﺎ


ﺩﺧﺘﺮ : ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻢ توله غورباقه من ، ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ؟


ﭘﺴﺮ : ﻓﺪﺍﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ ﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﻧﻔﺴﻢ


ﺩﺧﺘﺮ : ﻣــــــﺮﮒ ﺷﺘﺮ ﺧﻮﺩﺗﯽ ﺭﻭﺍﻧﯽ


ﭘﺴﺮ : ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ


ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻨﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﻣﻦ


ﭘﺴﺮ : ﺧﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺴﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ ﭘﺮﻭ ﺷﺪﯼ


ﺩﺧﺘﺮ : ﮐﻮﻓﺘﺖ ﺷﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ


ﭘﺴﺮ : مواظب ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﺍﻻ‌ﻍ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ


ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﺸﻢ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﯽ ﺍﺩﺏ


ﭘﺴﺮ : ﺍﻫﺎ ﺭﺍﺳﺘﯽ..!


ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﯿﻪ ﻋﻮﺿﯽ؟


ﭘﺴﺮ : ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻭﯾﻮﻭﻧﻪ


ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺁﻗﺎﻫﻪ


ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ


.
(ﺣﺘﯽ ﺗﺎ چند ﺩقیقه ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺷﻮﻧﻪ)

 
 
 
نوشته شده در دو شنبه 8 آذر 1395ساعت 4:2 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر منم همینجوری کنید </div><div id=postdesc> نوشته شده در جمعه 5 آذر 1395<div class=

ساعت 7:23 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر </div><div id=postdesc> نوشته شده در جمعه 5 آذر 1395<div class=

ساعت 7:19 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر بخــدا پیجم مورچــــه نداره..</div><div id=postdesc> نوشته شده در جمعه 5 آذر 1395<div class=

ساعت 7:11 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر </div><div id=postdesc> نوشته شده در جمعه 5 آذر 1395<div class=

ساعت 7:8 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر </div><div id=postdesc> نوشته شده در جمعه 5 آذر 1395<div class=

ساعت 7:7 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Related image

نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395ساعت 11:28 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Related image

نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395ساعت 11:27 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫دخی شیک‬‎

نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395ساعت 11:26 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Related image

نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395ساعت 11:6 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Related image

نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395ساعت 11:3 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Related image

نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395ساعت 10:23 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Related image

نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395ساعت 10:23 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫دخی شیک‬‎

نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395ساعت 10:20 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر بلع</div><div id=postdesc> نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395<div class=

ساعت 7:57 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر

نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395ساعت 7:55 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر بای :| o_O

نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395ساعت 7:55 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر خخخ

نوشته شده در پنج شنبه 4 آذر 1395ساعت 7:52 قبل از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر

نوشته شده در چهار شنبه 3 آذر 1395ساعت 8:31 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر والا

نوشته شده در چهار شنبه 3 آذر 1395ساعت 8:28 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر رفــیــقــامـــ دنیــامــن</div><div id=postdesc> نوشته شده در چهار شنبه 3 آذر 1395<div class=

ساعت 8:25 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر </div><div id=postdesc> نوشته شده در چهار شنبه 3 آذر 1395<div class=

ساعت 8:24 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر تو نباش بعدی

نوشته شده در چهار شنبه 3 آذر 1395ساعت 8:18 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر همش تو ویسم ، اینجااا</div><div id=postdesc> نوشته شده در چهار شنبه 3 آذر 1395<div class=

ساعت 8:14 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر

 

ارههههههه اینجوریاس

نوشته شده در چهار شنبه 3 آذر 1395ساعت 8:10 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر </div><div id=postdesc> نوشته شده در چهار شنبه 3 آذر 1395<div class=

ساعت 8:8 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

عکس و تصویر </div><div id=postdesc> نوشته شده در چهار شنبه 3 آذر 1395<div class=

ساعت 8:4 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

طرف سگش گم شده

براش کُلِ شهر اطلاعیه زده تا پیداش کنه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بعد من با رفیقام بیرون بودم دیر رسیدم خونه 

همسایه مون منو دید سریع زنگ زد به بابام گفت قَــبر نخر زنده اس

 

نوشته شده در چهار شنبه 3 آذر 1395ساعت 8:3 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

Image result for ‫نودی ها‬‎

هفتادیا ، هشتادیا مواظب باشین

« نودی ها به بازار ارائه شدند... »

 

نوشته شده در چهار شنبه 3 آذر 1395ساعت 7:55 بعد از ظهر توسط ~خانوم کوچولو~|

پیغام:

بهـــ وبــ مـن خــش اومـدی××امیــوارمـ خوشــتــ بیـــاد گـــوگــولــی.

راست کلید

تصویر:

پیام: زیبا:

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

 ♥آيكونهاي زيباساز میس لاو♥ ​​

 ♥آيكونهاي زيباساز میس لاو♥ ​​

 ♥آيكونهاي زيباساز میس لاو♥ ​​

 ♥گالرے عکس میس لاو♥ ​​

عنوان: ابزار وبلاگ نويسي
عکس ها:

کد جمع کردن گوشه ها و چرخش کامل عکس

موس:

دریافتـــ کد موُس برآی وِبلآگکـ ـُ ـد هـ ـ ـآیِ قـ ـ ـآلِـ ـِ ـب

صفحه: صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد